Главная » 2009 » Октябрь » 30 » Рекомендаційне положення про структуру та порядок призначення позивних сигналiв аматорським радiостанцiям та спостерiгачам в Україні
16:10
Рекомендаційне положення про структуру та порядок призначення позивних сигналiв аматорським радiостанцiям та спостерiгачам в Україні
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Дане Положення розроблено згiдно з параграфом 28 ст.25 Регламенту радiозв'язку.

  1.2. Позивнi сигнали АРС в Українi призначаються з метою їх однозначної iдентифiкацiї для постiйного використання з територiї конкретної областi (АР Крим) або для тимчасового їх використання термiном до 365 днiв в межах територiї України.
  Призначення здiйснюється мiсцевими уповноваженими органами Мiнiстерства зв'язку України.

  1.3. Позивнi сигнали АРС в Українi призначаються iз серiї префiксiв: UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UZ.

 2. СТРУКТУРА ПОЗИВНИХ СИГНАЛIВ АРС.

  2.1. Позивнi сигнали АРС в Українi мають наступну структуру: 2.1.1. Префiкс: двi букви (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) та одну цифру (1 - 0).
  2.1.2. Суфiкс: двi або три букви (в залежностi вiд категорiї АРС).

  2.2. Iндивiдуальним та колективним АРС призначаються позивнi сигнали з трьома буквами в суфiксi.
  2.2.1. Iндивiдуальнiй АРС першої категорiї за бажанням власника може бути призначено позивний сигнал з двома буквами в суфiксi.

  2.3. Перша буква суфiксу позивного сигналу обов'язково повинна вiдповiдати букви-ознацi областi (АР Крим) згiдно з таблицею 1.
  Друга буква суфiксу позивного сигналу (з трьома буквами в суфiксi) визначає належнiсть АРС: для iндивiдуальних станцiй (A - V), для колективних - (W, X, Y, Z).

  2.4. Аматорським радiостанцiям АР Крим та м. Севастополя призначаються префiкси UU (1 - 0).

 3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЗИВНИХ СИГНАЛIВ АРС.

  3.1. Позивнi сигнали iндивiдуальним АРС призначаються в алфавiтному порядку суфiксiв, починаючи з префiксу UR. Наприклад, для Сумської обл.: UR5AAA, UR5AAB...UR5AAZ, UR5ABA, UR5ABB...UR5ABZ I Т.Д.
  3.1.1. Iндивiдуальним АРС першої категорiї (за бажанням власника) може бути призначений позивний сигнал з двома буквами в суфiксi з правом вибору в межах префiксiв, видiлених АРС в Українi (згiдно з п.1.3. даного Положення), за винятком тих префiксiв, на призначення яких накладено мораторiй в даний момент часу (згiдно з п.3.4.1. даного Положення).

  3.2. Позивнi сигнали колективним АРС призначаються в алфавiтному порядку суфiксiв, починаючи з префiксу UR. Наприклад, для Сумської обл.: UR4AWA, UR4AWB...UR4AWZ, UR4AXA, UR4AXB...UR4AXZ и т.д.

  3.3. Для ретрансляторiв (залежно вид смуги частот) призначаються позивнi сигнали серiї UR0 в алфавiтному порядку суфiксiв. Наприклад для Сумської обл.:
  144 МГц - UR0AVA - UR0AVZ
  430 МГц - UR0AUA - UR0AUZ
  1296 МГц - UR0ASA - UR0ASZ

  3.4. Призначення префiксiв позивних сигналiв АРС в Українi здiйснюється в наступнiй послiдовностi: UR3 - 0, US, UT, UV, UW, UY, UZ, UU, UX1 - 4, UX6 - 0, UR1 - 2.
  3.4.1. Накладається мораторiй на призначення позивних сигналiв iз серiї префiксiв: UR1 - 2, UV1 - 0, UW1 - 0, UZ1 - 0 до 1.01.2000 р.
  UX5 (з двома буквами в суфiксi) з 1.01.1994 р.
  Примiтка: позивнi сигнали серiї UT5 (з двома буквами в суфiксi) та UY5 ( з двома буквами в суфiксi) можуть бути призначенi тiльки iз числа вiльних на даний момент часу (згiдно до банку даних позивних сигналiв серiй UT5 та UY5, виданих до 1.01.1970 р.). В цьому випадку позивнi сигнали можуть бути призначенi тiльки в врахуванням вимог табл.1.

  3.5. При призначеннi позивних сигналiв мiсцевим уповноваженим органам слiд утримуватись вiд використання позивних сигналiв з такими суфiксами, якi вiдображають нецензурнi вирази, лайку, або є загальноприйнятими скороченнями в галузi радiозв'язку (наприклад ITU, SOS тощо).

 4. ПОЗИВНI СИГНАЛИ РАДIОАМАТОРIВ-СПОСТЕРIГАЧIВ.

  4.1. Позивнi сигнали радiоаматорiв-спостерiгачiв мають наступну структуру:
  • двi букви (US);
  • однабуква (ознака областi згiдно з табл.1);
  • порядковий номер, починаючи з 1.
  Наприклад, для Сумської обл.: US-A-1, US-A-2 i т.д.

  4.2. Позивнi сигнали радiоаматорам-спостерiгачам призначаються обласними вiддiленнями ЛРУ на пiдствi особистої заяви.

Таблиця 1

Перша буква суфiксу позивних сигналiв АРС в Українi (по областях).

  N п/п
  Область
Перша буква суфіксу
1
АР Крим та м. Севастополь
J
2
Вiнницька
N
3
Волинська
P
4
Днiпропетровська
E
5
Донецька
I
6
Житомирська
X
7
Закарпатська
D
8
Запорiзька
Q
9
Iвано-Франкiвська
S
10
Київська та м. Київ
U
11
Кiровоградська
V
12
Луганська
M
13
Львiвська
W
14
Миколаївська
Z
15
Одеська
F
16
Полтавська
H
17
Рiвненська
K
18
Сумська
A
19
Тернопiльська
B
20
Харкiвська
L
21
Херсонська
G
22
Хмельницька
T
23
Черкаська
C
24
Чернiвецька
Y
25
Чернiгiвська
R


Про внесення змiн до Положення про структуру та порядок
призначення позивних сигналiв аматорським радiостанцiям
та радiоаматорам-спостерiгачам и Українi


 1. В зв'язку з вичерпанням серiї позивних сигналiи з префiксом UU1 - UU0 для радiостанцiй першої категорiї в Автономнiй Республiцi Крим, пункт 2.3. зазначеного Положення, затвердженого 25 березня 1997 р., викласти в наступнiй редакцiї:
  "Перша буква суфiксу позивного сигналу обов'язково повинна вiдповiдати буквi-ознацi областi згiдно з таблицею 1. Для Автономної Республiки Крим крiм букви J дозоляється використовувати iншi букви латиньского алфавiту, при цьому чiтко видержуючи чергу призначення: A, B, C, D i т.д.".

 2. З 1-го сiчня 2000 року знiмається мораторiй на призначення позивних сигналiв iз серiї префiксiв: UR1 - 2; UV1 - 0; UW1 - 0; UZ1 - 0.
Перший заступник начальника М. С. Лєстєв
Категория: События | Просмотров: 1348 | Добавил: hamradio | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]